Branding &

placemaking

We ontwikkelen een nieuw, Utrechts ecosysteem in Sport, Bewegen & Vitaliteit. We doen dit aan de hand van activiteiten in drie pijlers; de tweede pijler is Branding & Placemaking.

In de pijler Branding & Placemaking willen we - vanuit de visie van de Multi-Sportcampus Traiectum - de gebiedsontwikkeling zichtbaar maken en aanjagen. Een gebied dat bijdraagt aan een gezonde en vitale stad met gezonde en vitale burgers. Wij zijn op zoek naar activiteiten en plekken waarmee mensen (bewoners, bezoekers) de toekomst nu al kunnen ervaren.
Ambitie
We realiseren het podium voor de ontwikkeling van het huidige gebied in relatie tot Sport, Bewegen & Vitaliteit. Er is al veel aanwezig. Er zijn veel plannen, ambities en initiatieven. Samenhang en actie ontbreekt echter nog. We maken daarom tastbaar waar de toekomst naartoe gaat én we programmeren nu al - vooruitlopend op onze ambities in sport en vitaliteit. We creëren een plek die symbolisch is voor onze droom en die droom naar het NU brengt.
“Voorheen had ik erg last van de weersomstandigheden, nu ben ik er van bewust dat ik met de wind kan spelen”. - Pippa, 14 jaar, Topsport Talent Tennis
Week
1
2
3
4
5
6
7
Topsportplus
dinsdag 8-11
dinsdag 15-11
dinsdag 22-11
dinsdag 29-11
dinsdag 6-12
-
dinsdag 20-12