Algemene voorwaarden

SportcampusUtrecht.nl is de officiƫle website van de Sportcampus Utrecht, en wordt beheerd door FC Utrecht BV. De informatie op SportcampusUtrecht.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. FC Utrecht BV spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, op en verband houdende met de informatie op SportcampusUtrecht.nl komen toe aan FC Utrecht BV. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FC Utrecht BV. FC Utrecht BV spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

FC Utrecht BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, SportcampusUtrecht.nl op welke manier dan ook.

Wijzigingen

FC Utrecht BV behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

De door SportcampusUtrecht.nl verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door FC Utrecht BV gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld.
FC Utrecht BV
Postbus 85159
3508 AD Utrecht (NL)
T +31 (0)30 888 55 00
KvK Utrecht 41179006
BTW-nummer
FC Utrecht BV: NL002881871B01