MSCT

Gezocht: innovatieve oplossingen voor meer structurele vrijwilligers bij sportclubs

Multi-Sportcampus Traiectum is een samenwerking tussen vijf toonaangevende (top) sportclubs in Utrecht-Oost: FC Utrecht, SV Kampong, Hellas Utrecht, VV Utrecht en UZSC. Samen met de Gemeente Utrecht zijn we op zoek naar oplossingen voor één van de belangrijkste uitdagingen van de Nederlandse verenigingssport: vrijwilligers. Daarom zijn we in deze challenge op zoek naar innovatieve oplossingen die zorgen voor groei in het aantal structurele vrijwilligers bij sportclubs.

Heb jij, jouw team of organisatie oplossingen om structurele vrijwilligers aan te trekken en te behouden? Ben je enthousiast om jouw oplossingen te testen en verder te ontwikkelen binnen (een van) onze clubs? Stuur je voorstel in en maak kans op een betaalde pilot van minimaal EUR 10.000!

Achtergrond

Sport en Bewegen is goed voor lichaam en geest en een belangrijke motor achter de fysieke, mentale en sociale gezondheid van mensen. De Nederlandse sportgemeenschap zou niet kunnen functioneren zonder de betrokkenheid van miljoenen vrijwilligers bij hun sportclub. Voorzitters, penningmeester, trainers, coaches, teamleiders, veldonderhouders, barmedewerkers, open-dag-begeleiders, materiaalbeheerders; ze zijn onmisbaar voor de sport. In 2022 was 9% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder maandelijks of vaker actief als vrijwilliger in de sport. De Nederlandse sport wordt grotendeels georganiseerd vanuit clubs waarbij de consument (sporter) zelf de eigen activiteiten produceert. Vrijwillig en vanuit passie voor de sport.

Voldoende vrijwilligers is echter niet vanzelfsprekend. Het thema vrijwilligers staat bovenaan het prioriteitenlijstje van 76% van de sportclubs in Nederland. 14% van de verenigingen heeft een tekort aan vrijwilligers en 40% aan vrijwillige (opgeleide) trainers en coaches. Specifiek in Utrecht geeft slechts 27% van de verenigingen aan voldoende vrijwilligers te hebben. Ondertussen is de verwachting dat het aantal vrijwilligers in de sport de komende jaren terug zal lopen. Dit heeft vooral te maken met demografische ontwikkelingen, individualisering, het toenemende belang van flexibiliteit onder potentiële vrijwilligers en de vraag naar vrijwilligers op andere gebieden.

Doordat er te weinig vrijwilligers zijn, komen taken bij een steeds kleinere groep mensen terecht. Deze groep is vaak ook relatief homogeen, want het vrijwilligerskader is doorgaans niet zo divers als de sporters in de club. Wij willen dat de sportclub een plek is waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht leeftijd, gezondheid, achtergrond of sociale positie. Een diverse en inclusieve sportclub in alle lagen van de organisatie sluit daarbij aan. Daarnaast brengt een gevarieerde groep vrijwilligers verschillende perspectieven, kennis en ervaringen met zich mee, wat de kwaliteit en presentaties kan verbeteren. Met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos deelnemen aan de sport is de basis voor een leven lang sporten en een belangrijke randvoorwaarde voor duurzame betrokkenheid.

Deze uitdaging is niet uniek voor sportclubs in Utrecht-Oost; tal van verenigingen binnen en buiten de sport staan voor de uitdaging om structurele vrijwilligers te vinden en te behouden. Als Traiectum streven we ernaar om hierin voorop te lopen en samen te werken met innovatieve partners aan de toekomst van vrijwilligersinzet.

Waar zijn we naar op zoek?

We zijn op zoek naar innovatieve oplossingen die leiden tot groei van het aantal structurele vrijwilligers bij sportclubs. Vrijwilligers die zich structureel inzetten voor grote (zoals bestuursfuncties) en/of kleinere activiteiten (zoals af en toe training geven of iets organiseren). We vragen om oplossingen die concrete handvatten bieden aan bestuurders, vrijwilligers en leden om te werken aan de aantrekkelijkheid van vrijwillige inzet bij de eigen sportclub, en die leiden tot structurele verbetering. Oplossingen kunnen zowel technologische als sociale innovaties zijn. Of een combinatie van beide.

Benieuw naar meer informatie? Klik dan hier!

"Wij hebben het nooit voor elkaar gekregen om één lidmaatschap te creëren waarbij kinderen verschillende sporten kunnen doen. Daar liggen gigantische kansen, zeker met de sportcampus"