MSCT

Eelco Veldhuijzen Manager Sports en Performance

Door: Bas Kammenga

Traiectum begint steeds vastere vormen aan te nemen in Utrecht. De samenwerking van vijf topsportorganisaties moet de sport in de gemeente Utrecht op een hoger plan gaan tillen. Eelco Veldhuijzen wordt aangesteld als Manager Sports en Performance, om op deze pijler een gezamenlijke strategie uit te zetten en die vervolgens te implementeren binnen de vijf clubs.

Eelco Veldhuijzen, voormalig nationaal topatleet met als specialiteit de 400 meter horden, is momenteel Hoofd Performance binnen de Academie van FC Utrecht. “In mijn maatschappelijke carrière ben ik na mijn studie begonnen als fysiotherapeut bij Medicort, bij de Bergman Kliniek in Naarden”, begint Veldhuijzen de samenvatting van zijn loopbaan.

“Vervolgens heb ik mij ontwikkeld in de sport en ben ik als therapeut actief geweest bij de Beach volleyballers in Aalsmeer, in het hockey bij Almere en heb ik het Nederlands teamrolstoel-basketbal begeleid.''

Performance

Na een uitstapje bij Ajax als Performance Therapist en Coach ging hij terug naar Medicort op de toen nieuwe locatie bij mulitsportvereniging SV Kampong. “Daar had ik naast fysiotherapeut de functie performance manager, waarmee ik de fysiotherapie oversteeg. Ik hield mij bezig met fysieke trainingen, data en begeleiding in bredere zin, dan alleen vanuit medisch. Daarna kwam FC Utrecht op mijn pad. Sinds 2019 ben ik bij de Academie actief, eerst als coördinator en vervolgens als hoofd performance.”

Per 1 januari gaat Veldhuijzen volledig bij Traiectum aan de slag: “De komende tijd wordt het een kwestie bij FC Utrecht afbouwen en opbouwen bij Traiectum. FC Utrecht ziet veel potentie in Traiectum en heeft dan ook al veel meegedacht. Vandaar ook de voordracht van mij en de investering die is gedaan. Met name op het gebied van ‘Sports en Performance’ ziet men in eerste instantie de grootste mogelijkheden, maar de pijlers Onderwijs & Maatschappelijke Carrière, Gebied & Faciliteiten en Operatie & Aanbod zullen daar zeker op meeliften. Aangezien ik een achtergrond heb bij Kampong, maar ook in de atletiek en andere sporten, kan ik al met een voorsprong beginnen bij Traiectum.”

Gesprekken

Jeroen Peters, manager performance van FC Utrecht, bracht de stuurgroep van Traiectum op het spoor van Veldhuijzen. “Hij schatte in dat ik in de brede context iets kan toevoegen en dat ik natuurlijk beschik over inzicht in meerdere sporten. Zo is het balletje gaan rollen en heb ik afgelopen mei de eerste verkennende gesprekken gevoerd met toentertijd de kartrekker van Traiectum, Edu Jansing. De zomer ging er overheen en de afgelopen maanden kreeg het initiatief meer vaste vorm.”

“Het werd iedereen steeds meer duidelijk dat deze functie meer moest zijn dan een paar overstijgende uren naast iemands reguliere werkzaamheden. Om echte kans van slagen te hebben, moet er iemand fulltime voor Sports & Performance verantwoordelijk zijn. We hebben een constructie gevonden om het nu ook daadwerkelijk te kunnen doen. Het wordt een fantastische uitdaging om de verbinding te vinden en de clubs verder te laten excelleren met alle kennis en kunde en mogelijkheden in het gebied.”

Ambities

Veldhuijzen voerde gesprekken met diverse stakeholders. “Er zijn binnen Traiectum een vijftal aandachtsgebieden geformuleerd. Wat betreft Sport en Performance weten we de stip op de horizon, een innovatieve en club overstijgende sportcampus waar training en ontwikkeling centraal staat. De weg daar naartoe is nog open. Organisatorisch hebben we alles in kaart en is het zaak om te kijken waar de behoeftes van de clubs liggen. Dat moet bij elkaar komen en in een duurzame strategie gegoten worden. Op de korte termijn is het kijken naar waar kunnen we het laaghangend fruit gaan plukken door een gedeelde behoefte. En hoe kunnen we van daaruit aan iets tastbaars bouwen? Zo heeft Traiectum op de korte termijn gelijk effect op de sportvelden, zwembaden of in de zalen.''

”Daarnaast moet het begrip ‘Traiectum’ meer lading krijgen. Het moet gaan leven. Een trainer bij één van de vijf clubs moet weten wat het doet, inhoudt of kan betekenen voor zijn of haar rol. Traiectum moet meer worden dan die poster aan de muur bij het stadion. Het is nu voor een aantal mensen nog een soort container begrip dat voor iedereen iets anders kan betekenen. Daarin richting geven is de weg, het ontwikkelen van sport in het algemeen, maar nadrukkelijk de topsporters en talenten. is de voornaamste doelstelling. Door op verschillende gebieden binnen Sports & Performance te verbinden zullen stafleden gaan zien dat verbinden een positieve invloed heeft op het ontwikkelen van hun sporters dan wel hun club. Dan ontstaat er iets tastbaars voor alle vijf clubs. Traiectum heeft namelijk ontzettend veel potentie en kan zo verder stappen maken. ”

Werkvorm

Een exacte invulling van samenwerking of overlegstructuur is in deze aanloop fase nog niet in beton gegoten. “Iedere club heeft andere middelen en mogelijkheden en heeft het anders ingericht. Bij sommige clubs zijn al vaste aanspreekpunten voor performance aanwezig. Bij een aantal clubs valt de hoofd verantwoordelijkheid onder de trainer of van een fysiotherapeut of soortgelijke functie. Dit is natuurlijk een uitdaging, maar door maatwerk te leveren per club kunnen we zeker aan de behoeften voldoen. ”

Een voorbeeld kan zijn om met de expertise van de beleidsmakers van FC Utrecht en Kampong te gaan nadenken over de juiste vorm om alle inhoud te gaan vastleggen in bijvoorbeeld leerlijnen. “Daarmee krijgen we iets dat we kunnen verspreiden over de vijf clubs, dingen die we overal kunnen laten terugkomen en houvast bieden. Op bepaalde deelterreinen kunnen we iets toevoegen, zoals op het gebied van voeding of mentale begeleiding, maar eerst moeten we alles op strategisch gebied gaan borgen. Traiectum moet hierin een duurzame oplossing worden. Daarnaast faciliteert de Traiectum Sportcampus nu ook al kennissessies voor de clubs met onder andere sportpsycholoog Tim Koning als spreker. Op dit soort momenten staat kennisdeling en inspiratie centraal, hetgeen erg waardevol is. Dergelijke sessies kunnen we gaan uitbreiden naar complete cursussen enzovoorts.”

Voortgang

Eelco Veldhuijzen en Niek Amelink vormen het duo dat nauw contact houdt met alle clubs en ook contact heeft met de stuurgroep, die ooit het initiatief nam.

“Vanuit de vijf organisaties worden directie en besturen meer betrokken om de richting van het geheel goed in de gaten te houden. Alle clubs hebben letterlijk en figuurlijk een inleg gedaan. De wil en mogelijkheden zijn er volop. Het is nu zaak om het in de verschillende lagen van de organisatie door te voeren. Dat wordt een hele mooie sportieve uitdaging, en ik heb dan ook veel zin om te starten!”

Eelco Veldhuijzen

Bron: Sport Knowhow XL (www.skxl.nl)

"Wij hebben het nooit voor elkaar gekregen om één lidmaatschap te creëren waarbij kinderen verschillende sporten kunnen doen. Daar liggen gigantische kansen, zeker met de sportcampus"