MSCT

De Talentformule; van theorie naar praktijk!

Op woensdagmiddag 7 december zijn wij met een groep trainers en coaches opnieuw bij elkaar gekomen om een vervolg te geven aan de kennissessie “De Talentformule” met sportpsycholoog Tim Koning. Dit keer waren wij aanwezig op trainingscomplex Zoudenbalch om een training bij te wonen van de FC Utrecht Academie.  

Voordat de trainers, coaches en talentbegeleiders richting het veld gingen, zijn zij eerst bij elkaar gekomen om de theorie van de vorige sessie op te frissen. Wat is talent? Hoe wordt talent bepaald aan de hand van de talentformule? En welke rol speelt plezier hierin? Ook hadden de aanwezigen voorafgaand aan de sessie de mogelijkheid om zelf vragen in te sturen. Met deze vragen en kennis in het achterhoofd, gingen zij richting het veld om de training van de FC Utrecht Academie vanaf de zijlijn te observeren. De training bestond uit verschillende techniek/loop oefeningen en een fysiek onderdeel, gericht op de breed motorisch ontwikkeling van de kinderen.  

Langs het veld bij de trainingen van FC Utrecht!

Na de training kwam men weer bij elkaar om de bevindingen met elkaar te delen. De training werd geanalyseerd aan de hand van de zes bronnen van plezier; ontwikkeling, competentie, uitdaging, verbinding, beweging en autonomie. De mate van plezier werd door de aanwezigen op een schaal van 1-10 beoordeeld met een 8 en door sommigen zelfs met een 9. Met name de bronnen beweging en uitdaging kwamen volgens hen sterk naar voren tijdens de training. De kinderen werden door de energie en het enthousiasme van de trainers gestimuleerd om constant in beweging te blijven, ook tussen de oefeningen door. Daarnaast bevatte de training veel nieuwe en complexe oefeningen, waarbij de kinderen eveneens de ruimte kregen om zichzelf steeds verder uit te dagen.  

Vervolgens is geprobeerd om op basis van deze bevindingen een advies te formuleren voor de trainers van de FC Utrecht Academie. Bijvoorbeeld op het gebied van ontwikkeling en competentie waren er nog enkele verbeterpunten aangestipt. Zo werd geadviseerd om de kinderen meer bewust te maken van hun eigen ontwikkelingsproces door evaluatiemomenten in te voegen tijdens de oefeningen. Op deze manier kan er meer stil worden gestaan bij wat er goed gaat en/of beter kan en dit prikkelt kinderen om zichzelf keer op keer te willen blijven verbeteren. Ook zouden de trainers meer gerichte complimenten kunnen uitdelen door niet alleen te zeggen dat iemand iets goed heeft gedaan, maar ook aan te geven wat diegene dan precies goed doet. 

Evalueren en leren!

Al met al hebben de aanwezigen het als erg leuk en leerzaam ervaren om een kijkje te mogen nemen in de keuken van de FC Utrecht Academie onder begeleiding van Tim Koning! De aanwezigheid van trainers, coaches en talentbegeleiders uit diverse takken van sport resulteerde in een hoop verschillende en nieuwe inzichten op het gebied van talentontwikkeling. Een leuke manier om theorie toe te passen in de praktijk, anderen te ontmoeten en kennis met elkaar uit te wisselen!  

Vragen over deze sessie of toekomstige sessies? Stuur dan een mail naar s.staatsen@traiectumsportcampus.nl

"Wij hebben het nooit voor elkaar gekregen om één lidmaatschap te creëren waarbij kinderen verschillende sporten kunnen doen. Daar liggen gigantische kansen, zeker met de sportcampus"