msct

De talentformule: het abc-tje voor elke coach!

Talent, wat is dat? En wat voor invloed heeft plezier op de ontwikkeling van talenten? Op donderdagavond 29 september is Tim Koning met een kleine groep (top) coaches met dit vraagstuk aan de slag gegaan in de kantine van Kampong Cricket. Alweer een mooie locatie die sport ademt en vooral inspireert!

Wat is talent?

Op donderdagavond 29 september faciliteerde de Multi-Sportcampus Traiectum weer een inspiratiesessie waarin een groep (top) trainers en coaches bij elkaar kwam onder leiding van sportpsycholoog Tim Koning. De sessie die in het teken stond van talentontwikkeling werd afgetrapt met de vraag: “Wat is talent?”. Deze definitie werd vervolgens nader toegelicht aan de hand van de talentformule. Deze formule stelt dat talent wordt gevormd door 4 factoren: aanleg, leervermogen, plezier en de omgeving. Plezier en leervermogen zijn aldus Tim Koning dé 'combo bonus' die tot talentontwikkeling leiden en liggen aan de basis van topprestaties. Het is daarom van belang dat deze twee factoren constant worden uitgedaagd.

Echter, Tim Koning stelt dat er in het huidige sportklimaat nog te weinig aandacht wordt besteed aan deze factoren, met name als het gaat om plezier. Het is dan ook zijn missie om de sport in Nederland in te richten vanuit deze combo bonus van plezier en leervermogen aan de hand van de talentformule. De sessie werd afgesloten met een vraag voor de trainers en coaches hoe zij deze verschillende factoren van de talentformule invullen binnen hun eigen sportvereniging. In hoeverre en op welke manier wordt er aandacht besteed aan het plezier en leervermogen van hun sporters? Een zeer boeiende vraag om mee naar huis te nemen en wellicht een vervolg aan te geven!

Vervolg

Volgende maand vindt weer de volgende Traiectum inspiratiesessie plaats. Mocht jij hier ook interesse in hebben, stuur dan een mail naar s.staatsen@fcutrecht.nl

"Wij hebben het nooit voor elkaar gekregen om één lidmaatschap te creëren waarbij kinderen verschillende sporten kunnen doen. Daar liggen gigantische kansen, zeker met de sportcampus"