WAAROM TRAIECTUM ZO'N PASSENDE NAAM IS

  1. Meer dan 60% van de stemmen gingen uit naar Traiectum, de naam die verwijst naar het ontstaan van Utrecht. Deze sportcampus moet van en voor Utrecht voelen, de plek waar Utrecht samenkomt om te sporten, waar het draait om de volgende stap zetten, samen. Dan is de naam Traiectum heel symbolisch.
  2. Wat ooit de basis was van onze stad, wordt nu basis voor een nieuwe generatie sporttalenten. Een plek voor ontmoeting, voor onderwijs en ontwikkeling, een plek voor sport & bewegen, voor een gezond stedelijk leven. Een plek waar talenten uit de stad de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Dat is wat Traiectum voor betekent voor ons en dat is precies wat we voor ogen hebben.
  3. Een Traiectum verwijst naar een plek waar je de oversteek kan maken, destijds de rivier over. Het Traiectum nu symboliseert die oversteek, de stap van breedte naar talent naar topsport, van passief naar actief, van traditioneel naar innovatief
  4. Om die stap te zetten, is samenwerkend vermogen nodig, dat typeerde het Traiectum in de tijd van de Romeinen, dat typeert het Traiectum als campus nu waar het draait om samen leren, samen groeien, samen winnen.
  5. Traiectum toen de bakermat van onze stad, nu van sportsucces in onze stad.